Β

Με κοψοχόλιασε. Το Σάββατο τον έπιασε ένας μεγάλος πόνος και ούρησε αίμα. Δεν είπε σε κανένα τίποτα, τη Δευτέρα όμως πήγε στο γιατρό. Πάλι πέτρες έχει..ίσως να χρειαστεί, λιθοτριψίες, λέηζερ και εν εσχάτη….. εγχείρηση. Για να μην ησυχάζουμε ποτέ.