Πτυχές

richardcalmes.jpg

 τα αισθήματά μου ξεχύνονται σαν της μπαλλαρίνας το φουρώ που στροβιλίζεται, στο πάλκο ενός θεάτρου γεμάτο ανθρώπους.. Ο εαυτός μου ξεδιπλώνεται για χάρη του κοινού. Των ανθρώπων πλάϊ μου, δίπλα μου, των πραγματικών, των εικονικών, των ανθρώπων του κόσμου.

Η φωτογραφία του Richard Calmes