Ενα γλυκάκι

απο τη «θεία Λένα» που δεν την λένε στην πραγματική ζωή Λένα. Ομως ένα προσωπείο δεν έχουμε όλοι; Ας είναι  το δικό μου ζαχαρένιο. Ας κόβεται κομμάτια και ας μοιράζεται. Σε ζεστούς φίλους με μεγάλες καρδιές.

Σε εσάς.