Σκανδαλιές

Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στις σκανδαλιές..τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ειδικεύονται..ίσως γιατί τα μέν πρώτα δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το πέπλο του καθως πρεπεισμού και της υποκρισίας, οι δε δεύτεροι, το απέκτησαν ως ενήλικες-υπεύθυνα ‘ατομα – και στη πορεία το απέβαλλαν.